29 stycznia br. obchodzi swe 89. urodziny Maciej Musa Konopacki nasz Czcigodny Senior wybitny przedstawiciel polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej krzewiciel najlepszych tradycji wiary i kultury. W imieniu własnym Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego…