Blisko osiemdziesiąt osób uczestniczyło w promocji albumu „Niech Raj świetlisty będzie”, wydanego staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, która odbyła się 2 grudnia 2017 roku w Muzeum Historycznym w Białymstoku. Wydawnictwo, opracowane przez zespół w składzie: Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Anna…

Tradycją stało się już, że 12 dnia muzułmańskiego miesiąca rabbi al-ałłal, na zaproszenie Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku oraz nauczycieli religii muzułmańskiej i uczniów uczestniczących w zajęciach, spotykamy się w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, by wspominać narodziny Proroka…

29 listopada 2017 roku, w gościnnych progach Uniwersytetu Bilkent w Ankarze polska ambasada zorganizowała wykład i wernisaż wystawy „Tradycje i współczesność Tatarów – polskich muzułmanów”, opracowanej przez Muzułmański Związek Religijny w RP i Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Na zaproszenie Macieja…

28 listopada 2017 r. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, spotkał się Maciejem Langem, Ambasadorem RP w Ankarze. Panowie podczas spotkania omówili kwestie dotyczące współpracy między polską placówką dyplomatyczną a Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR w…