W ostatnich dniach października 2019 roku, korzystając ze znakomitej jesiennej aury Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, zorganizował porządki na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie przy ul. Tatarskiej 8. Uporządkowano namiot, wyposażenie gospodarcze, zagrabiono…