Chutba on-line: Weźmy sobie za przestrogę Piątek, 25 czerwca 2021 roku

Szanowni Państwo,

polecamy najnowsze kazanie:

Ramila Khayrova, imama Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, w którym przytacza opisy życia proroków Adama (as), Noego (as), Huda (as), Saliha (as), Luta (as) i Szuajba (as).

Allah Najwyższy (słt) przedstawia nam w Koranie przypowieści o prorokach, abyśmy mogli wyciągnąć dla siebie lekcję i korzyść. Stanowią dla nas przestrogę i pouczenie. Wszyscy, którzy uwierzyli w tych szlachetnych wysłanników Allaha (słt) i podążali za nimi, znaleźli swoje zbawienie, a po tych, którzy zaprzeczyli, ślad zaginął:

Zapraszamy do subskrybowania kanału!
https://www.youtube.com/c/MZRwRP

Polecamy:
WWW: www.mzr.pl
FACEBOOK: www.facebook.com/MZRwRP

Więcej o islamie:
http://muzulmanie.pl/

Nasze publikacje:
Biblioteka Muzułmańska: http://bibliotekamuzulmanska.pl/
Biblioteka Tatarska: http://bibliotekatatarska.pl/

(Red.)