Chutba piątkowa on-line: O pracy, będącej głównym źródłem utrzymania człowieka Piątek, 20 sierpnia 2021 roku

Szanowni Państwo,

polecamy najnowsze kazanie:

Ramila Khayrova, imama Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, o pracy, będącej głównym źródłem utrzymania człowieka.

Islam zakazuje zdobywania pieniędzy w sposób haram (niedozwolony). Zakazane są odsetki (riba), hazard, kradzież i wymuszanie, wykorzystywanie ludzi i żebranie, podczas gdy jest możliwość znalezienia pracy lub żebranie o pieniądze, gdy nie ma takiej potrzeby. Nawet prorocy utrzymywali się z pracy własnych rąk: Prorok Dawud (as) zajmował się kowalstwem, Prorok Zakarija (as) stolarstwem, a Musa (as) pasterstwem. Sam Prorok Muhammad (saał) mówił: „Kto zasypia zmęczony wykonaną pracą, temu będą przebaczone jego grzechy”.

Zapraszamy do subskrybowania kanału!
https://www.youtube.com/c/MZRwRP

Polecamy:
WWW: www.mzr.pl
FACEBOOK: www.facebook.com/MZRwRP

Więcej o islamie:
http://muzulmanie.pl/

Nasze publikacje:
Biblioteka Muzułmańska: http://bibliotekamuzulmanska.pl/
Biblioteka Tatarska: http://bibliotekatatarska.pl/

(Red.)