Chutba piątkowa on-line: Znaczenie czystości w islamie Piątek, 22 lipca 2022 roku

Szanowni Państwo,

polecamy najnowsze kazanie:

Ramila Khayrova, imama Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, o znaczeniu czystości w islamie oraz rodzajach wody.

W Koranie jest powiedziane: Innallaaha juhibbut tałłaabiina ła juhibbul mutatahhiriin.
Znaczenie: „Zaprawdę, Bóg miłuje tych, którzy nawracają się ku Niemu, i miłuje tych, którzy się oczyszczają”.

Aby być w gronie umiłowanych sług Boga, należy znać umiejętność prawidłowego oczyszczania się. Prorok Muhammad (saał) głosił: „Oczyszczenie – to połowa wiary”. „Kluczem do modlitwy jest czystość”. Tymi słowami Prorok (saał) podkreślił, że nasza religia nadaje oczyszczeniu duże znaczenie. Kiedy muzułmanin przystępuje do modlitwy, staje przed Bogiem (słt). Dlatego konieczne jest, aby jego ciało, odzież i miejsce oddawania czci były czyste. Ważna jest również czystość duchowa, należy więc oczyszczać się nie tylko fizycznie, ale i wewnętrznie.

https://youtu.be/1udHn-VHpwU

Zapraszamy do subskrybowania kanału!
https://www.youtube.com/c/MZRwRP

Polecamy:
WWW: www.mzr.pl
FACEBOOK: www.facebook.com/MZRwRP

Więcej o islamie:
http://muzulmanie.pl/

Nasze publikacje:
Biblioteka Muzułmańska: http://bibliotekamuzulmanska.pl/
Biblioteka Tatarska: http://bibliotekatatarska.pl/

(Red.)