Cyfrowe archiwum „Znikający Bracia” 30 listopada 2014 roku

Pod koniec października ruszyła w Internecie strona „Znikający Bracia” poświęcona trzem mniejszościom etnicznym i religijnym, żyjącym na terenie Polski: Karaimom, Tatarom oraz staroobrzędowcom.

Strona ma być rodzajem cyfrowego archiwum i kompendium wiedzy na temat żyjących od wieków na terenie naszego kraju Karaimów, Tatarów oraz staroobrzędowców. Tworzące ją materiały to w przeważającej części krótkie filmy wideo z udziałem przedstawicieli wyżej wymienionych mniejszości oraz specjalistów zajmujących się tą tematyką. To także dokumentacja fotograficzna, przygotowana specjalnie na potrzeby projektu „Znikający Bracia”. Materiały dostępne na stronie mogą stanowić dla nauczycieli religii czy historii pomoc dydaktyczną.

– Poprzez ten projekt – mówi jego pomysłodawca, ks. Kazimierz Sowa – chcemy pokazać i pomóc lepiej zrozumieć polską tradycję pokojowego współistnienia ludzi o różnych korzeniach etniczno-religijnych. Czasem o tym zapominamy, a przecież Rzeczpospolita ma swoją wielką wielokulturową historię i o niej właśnie staramy się przypomnieć.

Zakres poruszanych na stronie „Znikający Bracia” zagadnień obejmuje kwestie związane z wiarą i wynikającymi z niej zwyczajami, z kulturą, z asymilacją oraz tożsamością Karaimów, Tatarów i staroobrzędowców. Znajdują się tam również bardziej osobiste historie przedstawicieli tych mniejszości, pokazujące ich skomplikowane losy oraz próby kultywowania swojego dziedzictwa we współczesnej Polsce.

Twórcą strony jest Fundacja Dobre Wieści, dzięki środkom sfinansowanym przez Fundację PZU. Stronę można zaleźć pod adresem: www.znikajacybracia.dobrewiesci.org

Fundacja Dobre Wieści dziękuje wszystkim osobom, które pomogły przy zrealizowaniu projektu „Znikający Bracia”.