Haft komputerowy 20 października 2009 roku

Haft komputerowy – Jan Adamowicz, tel. kom. 793 45 45 58, e-mail: salaam.haftkomp@gmail.com, 15-660 Białystok, ul. Witosa 12 m 4