II Sympozjum 4 czerwca 2005 roku

Tematy wykładów:

1. Muzułmanie w Polsce – Historia i Terażniejszość – Józef Konopacki.

2. Etyka w Islamie – Zasady Moralności Muzułmańskiej – Tomasz Miśkiewicz.

3. Ekonomia w Islamie – Farhat Khan.

4. Panel dyskusyjny – Praca społeczna na rzecz Islamu w Polsce.