Informacja 30 listopada 2014 roku

Niniejszym informuję, iż XX Nadzwyczajny Wszechpolski Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się 30 listopada 2014 roku (niedziela) w Białymstoku.

Otwarcie obrad Kongresu godz. 10:00.

Kongres będzie poświęcony wyłącznie sprawom dotyczącym projektu Ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas Kongresu zostanie przedstawiona informacja o pracy zespołu roboczego między Ministerstwem a MZR w sprawie projektu Ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
NAJWYŻSZEGO KOLEGIUM
Mufti Tomasz Miśkiewicz