Isenmesez Duslar! 15 - 18 czerwca 2012 roku

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy o nadchodzących wydarzeniach:
23.05.2012 – w Muzeum Historycznym w Białymstoku – odbędzie się wieczór poezji tatarskiej, więcej informacji pod adresem ztrp.pl
15-18.06.2012 – w Szymbarku i Gdańsku obędzie się Festiwal Tatarów Europy Środkowo-Wschodniej – Sabantui, więcej ifnormacji pod adresem tataria.eu
Na oba wydarzenia gorąco zapraszają organizatorzy i zespół tataria.eu