Islam europejski ziem polskich Wtorek, 6 grudnia 2016

6 grudnia 2016 r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyło się seminarium pt. „Islam europejski ziem polskich”. Zostało ono zorganizowane w okazji 90. rocznicy założenia Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP oraz setnej rocznicy śmierci Aleksandra Sulkiewicza – bohatera walk o wolną Polskę, Tatara – polskiego patrioty, żołnierza I Brygady Legionów i przyjaciela Józefa Piłsudskiego. Otwarcia seminarium dokonał rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski. Uroczysty adres do uczestników seminarium skierował Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, a życzenia owocnej dyskusji wystosował inny przedstawiciel społeczności Tatarów polskich – prof. dr hab. Jacek Sobczak.

Merytoryczny rdzeń seminarium obejmował wystąpienie kierownika Katedry Prawa i Administracji prof. dr hab. Andrzeja Bisztygi, poświęcone statusowi prawnemu mniejszości etnicznej Tatarów polskich na tle historycznym oraz obszerną, opatrzoną wyrazistym komentarzem prelekcję dr. Marka Moronia z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelekcja dostarczyła przekrojowego, historycznego spojrzenia na dzieje osadnictwa tatarskiego na ziemiach polsko-litewskich oraz na kształtowanie się stosunku społeczności tatarskiej do Polski, nacechowanego poczuciem lojalności i patriotyzmu wobec ojczyzny. Jako wzór tożsamości dla Europejczyka XXI wieku, dr Moroń przedstawił sylwetkę Aleksandra Sulkiewicza – polskiego patrioty, Tatara i muzułmanina. Tę wyjątkową postać cechował synkretyzm, polegający na łączeniu cech tatarskich, muzułmańskich i polskich.

W dyskusji wzięli udział między innymi prof. dr hab. Józef Ciągwa, prof. dr hab. Henryk Goik oraz dr Andrzej Ziomek. W seminarium licznie uczestniczyli studenci GWSH. Jedna z konkluzji seminarium zakłada, że rodzime doświadczenia w kształtowaniu stosunków między muzułmańskimi Tatarami polskimi a chrześcijańską większością mogłyby zostać wykorzystane w układaniu stosunków między światem europejsko-chrześcijańskim a licznie obecnie napływającymi do Europy wyznawcami islamu.

Andrzej Bisztyga