Komunikat MAC 4 grudnia 2014 roku

Kampania promująca języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny.

Warszawa, 4 grudnia 2014 r.

Upowszechnianie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego, a także aktywne korzystanie z przysługujących praw do używania języków ojczystych w życiu prywatnym i publicznym to niektóre cele kampanii, organizowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Kampania jest skierowana przede wszystkim do użytkowników języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego. Celem kampanii jest także upowszechnienie kształcenia dzieci w tych językach, korzystania z przepisów dotyczących języka pomocniczego oraz używania dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości i w języku kaszubskim. Poprzez kampanię Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce również przekazać wiedzę na temat tych języków wszystkim mieszkańcom Polski.

Kampania związana jest z Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych, ratyfikowaną przez Polskę 12 lutego 2009 r., dokumentem, który ustala wspólny zbiór zasad, mających zastosowanie do wszystkich języków regionalnych lub mniejszościowych używanych na terytorium danego państwa. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych zawiera szereg szczegółowych postanowień dotyczących promowania używania języków regionalnych lub mniejszościowych w życiu publicznym.

Kampania, która potrwa do końca bieżącego roku, została skierowana do różnych grup odbiorców, W ramach działań promocyjnych wydano i rozdysponowano m.in. broszurę skierowaną do samorządów (gmin i powiatów), konspekt lekcji dla nauczycieli, broszurę dla mniejszości białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ukraińskiej i Kaszubów, ulotkę dla rodziców dzieci należących do mniejszości i społeczności kaszubskiej i ulotkę dla pracodawców.

Opracowano także stronę internetową promującą dwujęzyczność, www.jezyki-mniejszosci.pl, na której można znaleźć m.in. krótką charakterystykę tych języków oraz podstawowe informacje dotyczące obowiązujących w naszym kraju uregulowań prawnych służących zachowaniu i rozwojowi języków mniejszościowych i języka kaszubskiego. Znalazły się tam także, gotowe do pobrania, materiały przygotowane przez MAC w ramach kampanii promującej języki mniejszości narodowych i etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym.

Artur Koziołek
rzecznik prasowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji