Książka Podstawy wiedzy muzułmańskiej – dostępna w wersji papierowej Środa, 7 lipca 2021 roku

Z przyjemnością informujemy, iż do siedziby Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP dotarła wydrukowana książka Podstawy wiedzy muzułmańskiej Sejfettina Jazydżego.

Publikacja została przygotowana w 2020 roku dzięki współpracy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP z Ministerstwem do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanet, które udostępniło książkę wraz z oryginalną oprawą graficzną oraz sfinansowało tłumaczenie i druk publikacji. Autorem przekładu z języka rosyjskiego jest Rozalia Bogdanowicz.

Książka składa się z czterech rozdziałów podzielonych na części oraz trzech aneksów. Pierwszy rozdział Akida (Zasady wiary) wyjaśnia poszczególne zasady wiary: w Boga, aniołów, księgi, proroków, Dzień Sądu i przeznaczenie. Drugi rozdział Ibada (Oddanie czci) omawia akty oddawania czci: czystość, modlitwy codzienne, zbiorowe, post, jałmużna obowiązkowa, pielgrzymka, ofiara ze zwierzęcia oraz błogosławione miesiące, dni i noce. Trzeci rozdział Ahlak (Etyka) przedstawia zasady dobrego wychowania, obowiązki muzułmanina wobec rodziny i otaczającego środowiska. Czwarty rozdział Sijar. Życiorys Proroka Muhammada (saał) zapoznaje nas z historią życia Proroka Muhammada (saał) od narodzin, poprzez młodość, głoszenie islamu w Mekce, emigrację do Medyny, wyprawy wojenne i śmierć. Książka została wzbogacona o trzy aneksy omawiające następujące zagadnienia: przyjęcie islamu, ciężkie grzechy i małżeństwo.

Książka w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP w Białymstoku (ul. Piastowska 13 F).

W wersji cyfrowej na stronie internetowej: www.bibliotekamuzulmanska.pl.

Zamówienia: www.mzr.pl/regulamin-zamowien-publikacji-form/

 

 (Red.)