Łączymy się w modlitwie 27 listopada 2015 roku

Z inicjatywy Macieja Szczęsnowicza, przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP od kilku już lat odbywają się w Sokółce modlitwy o sprawiedliwość i pokój na świecie. Inspiracją do tegorocznej, która odbyła się 27 listopada 2015 roku przy Pomniku Pięciu Kultur, były tragiczne wydarzenia we Francji. Przedsięwzięcie objęli patronatem honorowym starosta sokólski Piotr Rećko i burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Na placu zebrało się kilkudziesięciu mieszkańców, by wspólnie zamanifestować swoją jedność oraz wyrazić stanowczy protest wobec przemocy i terroryzmowi, dokonywanemu jakoby w imię religii. Byli wśród nich przedstawiciele społeczności tatarskiej, m.in. Zofia Konopacka-Radkiewicz, Lila Asanowicz, Lucyna Jasińska, Adam Mucha oraz Jakub Andracki. Społeczność katolicką reprezentował ksiądz dziekan Stanisław Gniedziejko, proboszcz parafii Św. Antoniego, prawosławną – ksiądz mitrat Włodzimierz Misiejuk, proboszcz parafii prawosławnej Św. Aleksandra Newskiego, natomiast podlaskich muzułmanów – imam Ramil Hajrow z Białegostoku.

Zdaniem burmistrz Sokółki, Ewy Kulikowskiej, tego typu modlitwy budują mosty porozumienia pomiędzy ludźmi rozmaitych wyznań i narodowości. Wszyscy jesteśmy siebie równi – stwierdziła.   Krzysztof Szczebiot, członek zarządu powiatu sokólskiego, nadmienił, że sprawiedliwość i pokój, o które wspólnie się modlimy, służą dobru każdego człowieka. Dlatego potępiamy terroryzm, chcemy razem występować przeciwko niemu i dlatego spotykamy się na modlitwie za sprawiedliwość i pokój na świecie – mówił Maciej Szczęsnowicz z Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W świat popłynęły słowa modlitw trzech duchownych: katolickiego, prawosławnego i muzułmańskiego – w imieniu nas wszystkich, którzy sprzeciwiają się przemocy.

(ski)
Fot. iSokolka.eu