List do muzułmanów o potrzebie wzajemnego szacunku 15 marca 2015 roku

Szanowni Wyznawcy Proroka (PzN)!

My, Polacy, wyznajemy wprawdzie inną religię, katolicką, jednak uważamy, że pewne wartości obowiązują wszystkich niezależnie od zapatrywań religijnych. Jedną ze wspólnych zasad powinien być szacunek dla cudzych wierzeń. W historii naszego kraju zdarzało się wielokrotnie, że walczyliśmy z muzułmanami i nawet mieliśmy na tym polu niemałe osiągnięcia. Jednocześnie w ówczesnej Polsce, tj. w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, mieszkała tatarska wspólnota muzułmańska ciesząca się swobodą wyznawania, która z czasem wrosła w polską szlachtę.

Polacy pamiętają również, że Turcja była jednym z nielicznych krajów, które nie uznały rozbiorów Polski. Mimo prowadzenia wojen i różnicy religijnej, namiestnicy granicznych posterunków polskich i tureckich wymieniali uprzejmości i posyłali sobie okazjonalne podarunki. Wierzymy zatem – i wiemy to z doświadczenia naszego kraju – że społeczności różnych wyznań mogą obok siebie współistnieć, o ile obie strony potrafią zdobyć się na szacunek do siebie.

Uważamy, że w niektórych krajach Europy, np. we Francji, z niezrozumiałych powodów dopuszcza się wobec islamu nieuzasadnionych i wulgarnych ataków, które urągają jakimkolwiek normom przyzwoitości. Przykładem tego są publikacje gazety „Charlie Hebdo”. Potępiając atak terrorystyczny i zabójstwo redaktorów tejże gazety, chcemy jednocześnie ogłosić, że całkowicie odrzucamy taką formę wypowiedzi i wstydzimy się, że potomkowie chrześcijan doszli już do takiej degeneracji i zeszmacenia, że się nią posługują. Mamy nadzieję, że wasza religia – mimo że w nią nie wierzymy – doczeka się właściwego traktowania w przestrzeni publicznej i że osiągniecie to drogą pokojową.

Michał Janik i Michał Gniadek-Zieliński
wraz z podobnie myślącymi