Ministerialne dotacje na rok 2018 Wtorek, 19 grudnia 2017 roku

19 grudnia 2017 roku Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz uczestniczył w LXI posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ulicy Batorego 5 w Warszawie.

W programie obrad ujęto: zatwierdzenie protokołu LX posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, informacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  o podziale dotacji na realizację w 2018 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, informacje o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań  w 2019 r. oraz harmonogram pracy Komisji Wspólnej na 2018 r., a także sprawy bieżące.

Najważniejszy dla Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP był punkt poświęcony podziałowi dotacji. NKM MZR w RP uzyskało dotacje na realizację pięciu projektów w 2018 roku, są to:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  3. Wydanie albumu pt. „I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan”
  4. Wydanie albumu pt. „Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne”
  5. Wydanie audiobooka z bajkami tatarskimi „Baju, baju z tatarskiego kraju”.

Oprócz NKM MZR w RP dotacje na projekty służące mniejszości tatarskiej otrzymała m.in. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR w RP w Białymstoku.

Lista dotacji celowych:

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/download/86/20712/dotacjecelowe2018.pdf

(Red.)