Ministerialne dotacje na rok 2020 Środa, 18 grudnia 2019 roku

W grudniu 2019 roku na stronie ministerstwa ukazało się zestawienie przyznanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji środków na realizację w 2020 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP uzyskało dotacje na realizację siedmiu projektów w 2020 roku:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”,
  2. „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”,
  3. Wydanie książki pt. „Tatarskie ślady w polskim krajobrazie. Legendy i miejsca”,
  4. Wydanie albumu pt. „Muhiry. Tatarskie obrazy religijne”,
  5. Wydanie albumu zdjęć Krzysztofa Mucharskiego pt. „Tatarskim okiem”,
  6. Wydanie książki „Ludność tatarskiej parafii Studzianka w latach 1798-1854”,
  7. Wydanie książki „Tatarskie losy. Akta z sowieckich archiwów”.

Dzięki otrzymanym środkom NKM MZR może konsekwentnie rozwijać wydawnictwo, a szczególnie dział etniczny.

Pełny wykaz dotacji dostępny na stronie MSWiA:

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2020/11110,Zestawienie-przyznanych-przez-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-srodko.html

(Red.)