Muzułmanie w polskiej kulturze 16 listopada 2006 roku

Stowarzyszenie Vox Humana
zaprasza na konferencję

Muzułmanie w polskiej kulturze

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2006 r. (czwartek)
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku
ul. Wyszyńskiego 1 (godz. 11.00-16.00, sala 115. I p.)

Program konferencji:

11.00- 11.20 – Otwarcie konferencji. Projekt „Edukacja kulturalna – muzułmanie w polskiej kulturze” – Agata Marek, wiceprezes Stowarzyszenia Vox Humana

11.20 – 12.00 – Stereotypy i uprzedzenia w stosunku do islamu i muzułmanów – Agata Marek, Stowarzyszenie Vox Humana Rola mediów i organizacji pozarządowych w dialogu międzykulturowym – Agata Marek, Stowarzyszenie Vox Humana

12.00 – 13.00 – Islam a Zachód. Współczesne relacje chrześcijańsko – muzułmańskie. – dr Agata Skowron–Nalborczyk, Zakład Islamu Europejskiego, Uniwersytet Warszawski

13.00 – 13.30 – przerwa na kawę

13.30 – 14.15 – Kim są Tatarzy? – dr Aleksander Miśkiewicz, Wydział Historyczno – Socjologiczny, Uniwersytetu w Białymstoku

14.15 – 15.00 – Tatarzy w polskiej kulturze – w najnowszych dziejach Polski – Halina Szahidewicz, Przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji może decydować kolejność zgłoszeń. Informacji nt projektu i konferencji udziela Agata Marek, koordynator projektu. W pilnych sprawach dotyczących konferencji prośba o kontakt z osobami:
Agata Marek kom: 0-501 022 598, mail: agata_marek@o2.pl

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Vox Humana zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów, pracowników organizacji pozarządowych, studentów i uczniów na konferencję „Muzułmanie w polskiej kulturze”

Wokół muzułmanów narosło wiele uprzedzeń i negatywnych stereotypów, które mogą prowadzić do konfliktów społecznych. Niewielka część opinii publicznej zdaje sobie sprawę, że muzułmanie, polscy Tatarzy, są częścią naszej kultury od ponad 600. lat – zachowali swoją wiarę i obyczaje, mówią po polsku, w czasie wojen bronili granic Rzeczpospolitej i są częścią naszego społeczeństwa. Niestety kultura Tatarów jest mało znaną częścią naszego dziedzictwa kulturowego – islam i muzułmanów postrzega jako zagrożenie i kojarzą się one im z atakami terrorystycznymi i zagrożeniem dla kultury Zachodu. Niechęć do muzułmanów narasta zresztą w całej Europie. Polska ma wielowiekowe tradycje tolerancji i otwartości i warto te tradycje obudzić.

Konferencja jest częścią projektu „Edukacja kulturalna muzułmanie w polskiej kulturze” realizowanemu dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz Ambasady Królestwa Niderlandów. Mamy nadzieję, że przybliżając społeczeństwu inne kultury, religie i tradycje wnosimy swój niewielki wkład w budowanie otwartego, wielokulturowego społeczeństwa.
Patronat medialny nad projektem objął Tygodnik Powszechny oraz Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak.
Udział w konferencji jest bezpłatny. W załączeniu program konferencji i formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy