Nowa wystawa „Tradycje i współczesność Tatarów – polskich muzułmanów”

Szanowni Państwo,

miło nam zaprezentować nową wystawę plansz poświęconą historii i tradycjom Tatarów polskich. Podstawą merytoryczną wystawy „Tradycje i współczesność Tatarów – polskich muzułmanów” była wcześniejsza wystawa zrealizowana w 2006 roku.

Reedycja wystawy powstała na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (koordynatorem zadania był Wydział Dyplomacji Historycznej, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej). Polskie placówki dyplomatyczne działające w krajach muzułmańskich będą wykorzystywać wystawę w swoich działaniach promocyjnych, ukazując Polskę jako kraj zamieszkany od ponad sześciuset lat przez Tatarów – polskich wyznawców islamu. Prezentacja dziedzictwa Rzeczypospolitej pozwoli na tworzenie nowych więzi i nici porozumienia między Polską a krajami muzułmańskimi.

Najbliższe prezentacje odbędą się w listopadzie i grudniu 2017 roku, zorganizowane przez polskie ambasady w Astanie (Kazachstan), w Ankarze (Turcja) oraz w Doha (Katar).

Realizatorem projektu są dwie instytucje: Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Muzułmański Związek Religijny w RP Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. Nowe plansze opracowały Lucyna Lesisz, kierownik Muzeum Historycznego, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Barbara Pawlic-Miśkiewicz, koordynatorka i autorka projektów kulturalno-wydawniczych przy NKM MZR w RP. Projekt graficzny to autorska praca Bogdana Supruna, projektanta, architekta, wykładowcy w Zakładzie Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Zadanie było realizowane od czerwca do września 2017 roku.

Eksponaty i zdjęcia prezentowane na poszczególnych planszach pochodzą ze zbiorów MZR w RP, Muzeum Podlaskiego oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego, wiele z nich prezentowanych jest po raz pierwszy. Na szczególną uwagę zasługują zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, partnera wydania.

Plansze dostępne są na stronie Biblioteki Tatarskiej, w dziale Varia http://bibliotekatatarska.pl/wystawa-plansz-tradycje-i-wspolczesnosc-tatarow-polskich-muzulmanow/