Nowy numer „Przeglądu Tatarskiego” 31 marca 2015 roku

Ukazał się już nowy numer „Przeglądu Tatarskiego” – kwartalnika społeczno-kulturalnego, wydawanego przez Muzułmański Związek Religijny w RP. W czasopiśmie znajdziemy jak zwykle informacje z z przedsięwzięć, w których uczestniczyła lub organizowała tatarska społeczność oraz artykuły poświęcone szeroko rozumianej tatarskiej kulturze, historii oraz nauce. Wśród nich polecamy następujące teksty: „Garbarze tatarscy w dawnej Rzeczypospolitej” pióra Krzysztofa Bassary, „Tatarskie rodowody – Beyzymowie” Musy Czachorowskiego, „Tematyka prometejska w publikacjach Naczelnego Imamatu Muzułmanów Polskich na Obczyźnie w latach 1945-1952” Selima Chazbijewicza, „Turcy i Tatarzy w dwudziestowiecznych podręcznikach do historii” Barbary Podolak oraz „Zielony Meczet w Bachczysaraju” Elwisa Osmanowa.

Osoby zainteresowane czasopismem mogą zwracać się w sprawie jego otrzymywania mejlowo: mzr@mzr.pl – lub telefonicznie: 605612137.