Nowy Rok Muzułmański 1443 Poniedziałek, 9 sierpnia 2021 roku

Szanowni Państwo! Bracia i Siostry w islamie!

Oto przed nami Nowy Rok Muzułmański 1443 hidżry. Wraz z całym muzułmańskim światem jednoczymy się w pamięci o wydarzeniu, które miało miejsce niespełna piętnaście wieków temu, kiedy to prześladowania i ucisk ze strony politeistów, spowodowały, iż Prorok Muhammad (saał) i jego towarzysze, zmuszeni zostali do emigracji z Mekki do Medyny, wówczas nazywanej Jasrib. To wydarzenie zwane hidżrą, będące początkiem ciernistej drogi do wolności, z woli Allaha, stało się przyczyną, dzięki której islam otworzył się na cały świat. Siedemnaście lat później, za panowania kalifa Omara, hidżrę uznano za początek ery muzułmańskiej, a muzułmański sposób odliczania czasu został oparty na roku księżycowym. Pierwszym miesiącem muzułmańskiego roku stał się muharram. Prorok Muhammad (saał) zachęcał pobożnych muzułmanów: „Jeśli zamierzasz pościć w innym miesiącu oprócz ramadanu – trzymaj post w muharramie”.

Nadchodzący Nowy Rok Muzułmański to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka.

Proszę Allaha (słt), abyśmy poczuli duchowość naszego muzułmańskiego nowego roku, abyśmy wyciszyli nasze serca i na nowo wprowadzili islam do naszego codziennego życia.

Niech Allah (słt) uczyni Muzułmański Nowy Rok jeszcze jednym czynnikiem, który wzmocni nasz związek z Nim i wszystkimi muzułmanami.

Na nadchodzący Nowy Rok Muzułmański pragnę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, sukcesów, a przede wszystkim zdrowia i spokoju ducha.

Wszystkiego najlepszego!

 

                                    Tomasz Miśkiewicz
                                                                              Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP