Nowy Rok Muzułmański 1444 Sobota, 30 lipca 2022 roku

Szanowni Państwo! Bracia i Siostry w islamie!

Oto przed nami Muzułmański Nowy Rok 1444 hidżry. Wraz z całym muzułmańskim światem jednoczymy się w pamięci o wydarzeniu, które dokonało się niespełna piętnaście wieków temu. Wtedy to prześladowania i ucisk ze strony politeistów spowodowały, że Prorok Muhammad (sallallahu alajhi ła sallam) i jego towarzysze zmuszeni zostali do emigracji z Mekki do Medyny, nazywanej wówczas Jasrib. To wydarzenie, nazwane hidżrą, stało się początkiem ciernistej drogi ku wolności i z woli Allaha Wszechmogącego (subhana ła ta`ala) zapoczątkowało proces otwierania się świata na islam.

Siedemnaście lat później, za panowania kalifa Omara (alajhis salaam), hidżra uznana została za początek ery muzułmańskiej, a muzułmański sposób odliczania czasu oparto na roku księżycowym. Pierwszym miesiącem muzułmańskiego roku stał się muharram. Prorok Muhammad (saał) zachęcał pobożnych muzułmanów: „Jeśli zamierzacie pościć w innym miesiącu oprócz ramadanu – trzymajcie post w muharramie”.

Nadchodzący Nowy Rok Muzułmański oznacza nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło, i nad tym, co nas czeka.

Proszę Allaha (słt), abyśmy całymi sercami i umysłami odczuli duchowość naszego muzułmańskiego nowego roku, abyśmy rozliczeni ze sobą oraz Najwyższym (słt) na nowo wprowadzili islam do naszego codziennego życia. Niech Allah (słt) uczyni Muzułmański Nowy Rok jeszcze jednym czynnikiem, który wzmocni nasz związek z Nim (słt) i wszystkimi muzułmanami.

Z okazji Nowego Roku Muzułmańskim składam naszym Braciom i Siostrom w islamie życzenia wszelkiej pomyślności, sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, zdrowia i spokoju ducha, a przede wszystkim pokładania zaufania w Jedynym Allahu (słt). On (słt) odpłaci nam za to tysiąckrotnie.

Wszystkiego najlepszego!

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP