Obchody Roku Historii i Kultury Litewskich Tatarów w Wilnie Środa, 28 lipca 2021 roku

28 lipca 2021 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, wraz z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, uczestniczył w obchodach roku Historii i Kultury Litewskich Tatarów na Litwie. Partnerami uroczystości zorganizowanej w sali Zamku Dolnego w Wilnie byli: Biuro LRV, Ministerstwo Kultury, Departament Mniejszości Narodowych Republiki Litwy, Muzeum Narodowe Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, politycy oraz członkowie lokalnej społeczności tatarskiej. Wydarzenie uświetnił występ zespołu tatarskiego „Efsane”, który rozpoczął uroczystość odśpiewaniem hymnu narodowego.

W 2021 roku przypada 700-lecie sojuszu zawartego przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina z Tatarami i wspólnej walki Litwinów i Tatarów z Zakonem Krzyżackim. Z okazji tej rocznicy Sejm Republiki Litewskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Historii i Kultury Litewskich Tatarów.

Tatarzy na Litwę zaczęli przybywać w latach 1319–1321. Zaproszeni przez księcia Giedymina, brali udział w walkach wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego z Zakonem Krzyżackim. Masowe osadnictwo tatarskie na Litwie rozpoczęło się w końcu XIV wieku, gdy wielki książę litewski Witold osadził Tatarów w okolicach Wilna i Kowna. Służyli oni w wojsku, otrzymywali nadziały gruntów, jak i inni mieszańcy mieli obowiązek na rozkaz wielkiego księcia iść na wojnę. Tatarzy na tereny WKL przenieśli się z powodów czysto politycznych: rozpadu Złotej Ordy, wewnętrznych walk o władzę, które trwały i po tym, gdy powstały niezależne od siebie chanaty.

(Red.)