ONZ będzie chronić religie przed zniesławieniem 1 maja 2009 roku

Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła zaproponowaną przez kraje muzułmańskie rezolucję wzywającą do wprowadzenia przepisów „chroniących religie przed zniesławieniem”. Niewiążąca rezolucja budzi sprzeciw krajów zachodnich, które uważają, że zagraża wolności słowa.

Uchwalenie rezolucji zaproponował Pakistan w imieniu Organizacji Konferencji Islamskiej. Kraje muzułmańskie, które ją poparły, jako przykład nadużywania wolności słowa podały karykatury Mahometa, których opublikowanie w prasie zachodniej wywołało gwałtowne protesty w świecie islamskim.

Za przyjęciem rezolucji były 24 kraje. Przeciwnych jej było 11 państw, głównie zachodnich, 13 wstrzymało się od głosu.

W dokumencie wyrażono „poważne zaniepokojenie z powodu negatywnych stereotypów, obrażania uczuć religijnych oraz manifestowania nietolerancji i dyskryminacji w sprawach religii lub wierzeń, licznych w dzisiejszym świecie”.

– Islam niesprawiedliwie kojarzony jest często z łamaniem praw człowieka i terroryzmem – głosi tekst rezolucji, która wzywa kraje członkowskie ONZ do „walki ze zniesławianiem religii i podżeganiem do nienawiści religijnej”, zwłaszcza w mediach.

Rezolucja stwierdza również, że „obraza uczuć religijnych jest poważnym naruszeniem godności człowieka i prowadzi do ograniczenia wolności religijnej jej wyznawców”.

Dzień wcześniej grupa 180 organizacji pozarządowych zaapelowała do Rady Praw Człowieka o odrzucenie rezolucji, uznając ją za zagrożenie dla wolności słowa.

Żródło: Polska Agencja Prasowa