Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w sprawie próby podpalenia meczetu w Gdańsku 16 października 2013 roku

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów potępia ataki na miejsca modlitwy muzułmanów, których najnowszym przejawem była próba podpalenia meczetu w Gdańsku w nocy z 15/16 października 2013 r.

Z niepokojem i smutkiem odnotowujemy tego typu wydarzenia, których kilka miało miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Ataki na miejsca kultu religijnego zdarzały się dotąd w naszym kraju wyjątkowo i to w okresach, które nie przywołują dobrych skojarzeń (np. okres agresywnej kontrreformacji w XVII w., gdy w 1609 r. zburzono meczet w Trokach oraz miejsca kultu innych wyznań).

Polska szczyci się tradycją tolerancji w odniesieniu do róŜnych grup etnicznych i religijnych, a ich członkowie potrafią znajdować przestrzenie porozumienia i współdziałania. Agresja i przemoc nie przyczyniają się do rozwiązywania problemów, a raczej je podsycają. Dlatego Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów apeluje o zachowanie umiaru w sporach i o zwrócenie uwagi na konsekwencje zaostrzania ideologicznych debat.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów

Agata Skowron-Nalborczyk – współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Andrzej Saramowicz – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami chrześcijaństwa i islamu w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Jest organizacją oficjalnie uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski i współorganizatorem Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce.
Działalność Rady jest udokumentowana na jej stronie
WWW: http://www.radawspolna.pl