Oświadczenie ws. ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Czwartek, 24 lutego 2022 roku

Dziś staliśmy się świadkami rosyjskiej agresji na niepodległą Ukrainę. Europa nie widziała takiego aktu międzynarodowego terroryzmu państwowego od 1945 roku. Mając w pamięci właśnie II wojnę światową, którą rozpoczęła napaść Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę, jednoznacznie potępiamy decyzję przywódców Federacji Rosyjskiej o ataku na Ukrainę. W wyniku działań wojennych giną ukraińscy żołnierze. Są także ofiary wśród ludności cywilnej. Wyrażając solidarność z narodem ukraińskim, apelujemy do wszystkich instytucji państwowych i samorządowych, do Kościołów i związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych i wszystkich ludzi dobrej woli o udzielenie wszelkiego wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy w najbliższym czasie mogą szukać schronienia w Polsce. Jest to nasz ludzki i polski obowiązek.

Imam Rafał Berger, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony Muzułmańskiej

Dr Ewa Jóźwiak, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

 Rabinka Małgorzata Kordowicz, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

 Prof. Stanisław Krajewski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony żydowskiej

 Mufti Tomasz Miśkiewicz, Mufti Muzułmański w RP

 Zbigniew Nosowski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej

 Dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe

 Bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

 Rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP

 Prof. Agata Skowron-Nalborczyk, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej

 Ks. Prof. Andrzej Szostek, b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2004)

Oświadczenie – plik pdf