Podpalenie meczetu w Gdańsku 18 października 2013 roku

Oświadczenie Sekretariatu
Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego
w RP

Podpalenie meczetu w przy ulicy Abrahama w Gdańsku jest wydarzeniem bardzo smutnym, a nawet tragicznym dla całej społeczności muzułmańskiej, w szczególności z Gdańska i Pomorza. Wszyscy normalni ludzie, ludzie dialogu i poszanowania dla innych religii oraz kultur współczują nam i potępiają ten czyn. My, muzułmanie z pozostałych gmin Muzułmańskiego Związku Religijnego, łączymy się w tych trudnych chwilach z gdańskimi współwyznawcami.

Niestety, tragiczne wydarzenie wykorzystane zostało przez tamtejszego imama do jego prywatnych celów. Skorzystał z okazji, by siać nienawiści wobec osób, które mają inne niż on poglądy. To dowód wyjątkowej hipokryzji i braku szacunku do własnej religii, aby czynić to właśnie podczas świąt muzułmańskich. Niestety, tak właśnie się stało i to boli najbardziej. Jednak dla człowieka bez zasad, jakim jest Hani Hraish, nie ma to jak widać znaczenia.

Chociaż dzisiaj ma zupełnie inne oblicze niż przed 2009 rokiem, kiedy znany był z poglądów bardzo radykalnych, wciąż gotów jest nawet grzeszyć i opluwać współwyznawców, by pokazać jakim jest zgodnym muzułmaninem, a inni przy nim to sami źli. Komu w ten sposób chce się Hraish przypodobać? Dziwnym trafem, do ekscesów wobec gdańskiej gminy, a także podpaleń prywatnych obiektów Hraisha, dochodzi dość często. Może właśnie jego osoba i poglądy polityczne stanowią tego przyczynę?

Hraish uważa się za imama wyznania muzułmańskiego, ale swoim zachowaniem i wypowiedziami zaprzecza zasadom wiary. Funkcję duchową wykorzystuje do osobistych celów, oczerniając wielu muzułmanów oraz starając się skłócić tatarskie środowisko muzułmańskie. Dał temu pokaz nieomal rok temu, krzycząc w Białymstoku, że takich ludzi, jak Tatarzy należy szablą prostować. Nie ma prawa wypowiadania się w żadnych sprawach dotyczących społeczności tatarsko-muzułmańskiej skupionej w Muzułmańskim Związku Religijnym. Jest niegodny tytułu i stanowiska imama.

Sekretariat NK MZR