Porządkowanie Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskiego w Zastawku Poniedziałek, 25 lipca 2022 roku

Na początku lipca br. odbyło się porządkowanie i sprzątanie terenu Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskiego w Zastawku k. Terespola. Zakres wykonanych prac to: zebranie złamanych gałęzi, koszenie traw i wycinanie samosiejek i niskich krzewów; zerwanie zieleni narastającej wokół nagrobków; oczyszczenie kostki granitowej przed wejściem na teren cmentarza z trawy i porostów; uporządkowanie terenu wokół mizaru oraz zebranie zgromadzonych w pobliżu ogrodzenia śmieci. Prace były wykonywane pod okiem Łukasza Wędy, organizatora i animatora społecznej opieki nad cmentarzem tatarskim w Studziance.

Muzułmański Cmentarz Tatarski w Zastawku po uprzątnięciu terenu ponownie zachwyca swoim klimatem wraz z ogrodzeniem wybudowanym pod koniec roku 2018 roku i nagrobkami odrestaurowanymi w 2019 roku.

Prace porządkowe trwające od 4 do 6 lipca 2022 r. zostały sfinansowane dzięki Muftiemu Tomaszowi Miśkiewiczowi ze środków Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej

(Red.)

Fot. Łukasz Węda