Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Środa, 18 grudnia 2019 roku

18 grudnia 2019 r. Maciej Jakubowski, członek Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w LXIX posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele innych organizacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono m. in. istotną, dla wszystkich organizacji działających na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, kwestię podziału dotacji publicznych na projekty celowe, podmiotowe i prowadzenie audycji radiowo-telewizyjnych planowane w roku 2020.

Przedstawiciele poszczególnych mniejszości w dyskusji wskazywali na problemy, z którymi na co dzień mierzą się ich instytucje i stowarzyszenia.

(Red.)