Posiedzenie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP Niedziela, 22 sierpnia 2021 roku

22 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.
W siedzibie NKM MZR w RP przy ulicy Piastowskiej 13 F w Białymstoku spotkali się Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący NKM MZR w RP, Rozalia Bogdanowicz – sekretarz, Krzysztof Mucharski – członek, członkowie – Maciej Jakubowski i Melika Czechowska.

W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Muzułmańskich Gmin Wyznaniowych MZR: Maciej Szczęsnowicz reprezentujący Bohoniki, Lilla Świerblewska reprezentująca Białystok, Olgierd Chazbijewicz reprezentujący Gdańsk oraz Muzzafer Ilik z gminy Warszawa-Fatih, a także imam MGW MZR w Białymstoku, Mirzogolib Radzhabaliev.

Zebrani omówili działalność Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego oraz zarządów poszczególnych gmin w pierwszym półroczu 2021 r., realizowane projekty oraz bieżące problemy.

Mufti przedstawił stan porządkowania spraw formalnych związanych z nieruchomościami i cmentarzami należącymi do MZR w RP.

Ważnym punktem rozmów był utrzymujący się stan epidemii w kraju i rosnąca liczba zachorowań, dyskutowano o dotychczas podejmowanych środkach bezpieczeństwa oraz tych planowanych w kolejnych miesiącach.

(Red.)

Fot. Krzysztof Mucharski