Posiedzenie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP Niedziela, 2 grudnia 2018 roku

2 grudnia 2018 r. w Warszawie obradowało Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP. W spotkaniu udział wzięli: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący NKM MZR w RP, Rozalia Bogdanowicz – sekretarz NKM MZR w RP oraz członkowie Kolegium: Izabela Melika Czechowska, Maciej Jakubowski i Krzysztof Mucharski.

Członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP na czele z muftim Tomaszem Miśkiewiczem omówili wszelkie działania i projekty zrealizowane w 2018 roku m.in. działalność statutową –  działania służące zachowaniu tożsamości religijnej i etnicznej członków MZR oraz służące rozwojowi społeczności muzułmańskiej w Polsce; projekty edukacyjne, wydawnicze, remontowe oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi.

Po omówieniu działalności w 2018 roku, wyznaczono cele i zadania na rok 2019.

(Red.)

(Fot. Krzysztof Mucharski)