Projekt „Buńczuk 2016” Niedziela, 18 grudnia 2016 roku

Okazyjne spotkania tatarskiej społeczności w Szkole Podstawowej nr 28 w Białymstoku należą już do tradycji. Tym razem w niedzielę, 18 grudnia 2016 roku, odbyło się tam podsumowanie projektu pt. „Działalność Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego »Buńczuk« w 2016 r.”, koordynowanego przez Krzysztofa Edema Mucharskiego. Licznie przybyłych gości, m.in. sympatyków „Buńczuka”, rodziców, dziadków oraz znajomych, powitała serdecznie opiekunka zespołu Anna Mucharska. Następnie przedstawiła prezentację multimedialną z działalności w roku 2016, po której nastąpił program artystyczny: pokaz umiejętności tanecznych i wokalnych członków zespołu. Były więc tańce chłopców i dziewcząt, tańce wspólne oraz solowe.

   Dobrze wypadł taniec pasterzy w wykonaniu Selima Mucharskiego, Adama Półtorzyckiego i Adama Aleksandrowicza, pełna wdzięku  była Regina Reshetova w tańcu z dzbankiem. Emila Mucharska wraz z Selimem Mucharskim udanie zaprezentowali się w piosenkach. Zdaniem piszącego te słowa, właśnie oni do swego rozwoju artystycznego potrzebują już czegoś więcej, niż to, co obecnie otrzymują w „Buńczuku”.

  Po tej sympatycznej, długo oklaskiwanej prezentacji, twórczyni zespołu i jego wieloletnia opiekunka, Halina Szahidewicz, wyraziła zadowolenie z dokonań „buńczukowej” młodzieży i życzyła jej dalszych sukcesów scenicznych. Anna Mucharska odczytała następnie przesłanie Lejli Majewskiej, przewodniczącej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku, ze słowami podziękowań oraz gratulacjami. Wręczyła również dyplomy i upominki dla członków zespołu oraz podziękowania dla rodziców, którzy niezmiennie serdecznie wspierają swój „Buńczuk”. Otrzymali je m.in. Elżbieta i Tomasz Czepielowie, Zarema i Server Alievowie oraz Tamara i Raszyd Jabłońscy. Sympatyczne spotkanie zakończył słodki poczęstunek, z którego szczególny powodzeniem cieszyło się przesmaczne ciasto drożdżowe Zofii Szczęsnowicz. Dodajmy jeszcze, że projekt wsparło finansowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Musa Czachorowski