PROMOCJA KSIĄŻEK O TEMATYCE TATARSKIEJ 25 listopada 2015 roku

Informujemy, że 25 listopada 2015 roku w Warszawie, na Rynku Starego Miasta 20, o godz. 18:00 rozpocznie się spotkanie poświęcone promocji książek o tematyce tatarskiej wydanych w Naukowej Serii Wydawniczej „COLLOQUIA ORIENTALIA BIALOSTOCENSIA”:

1. „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)”, pod red. Grzegorza Czerwińskiego i Artura Konopackiego, Białystok 2015.

2. „Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów”, oprac. Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014.

3. „Stanisław Kryczyński, Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje”, oprac. Grzegorz Czerwiński, Białystok 2014.

4. Grzegorz Czerwiński, „Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja”, red. Jarosław Ławski i Grzegorz Kowalski, Białystok 2013.

W spotkaniu, którego organizatorami są: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, udział wezmą redaktorzy tomów oraz członkowie Redakcji serii „Colloquia Orientalia Bialostocensia”: dr Grzegorz Czerwiński, dr Artur Konopacki oraz mgr Grzegorz Kowalski.