Publikacje Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP – podsumowanie roku 2017 Czwartek, 28 grudnia 2018 roku

Rok 2017 był niezwykle owocny w zakresie działalności wydawniczej prowadzonej przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP. Dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA), kontaktom z instytucjami i wydawnictwami nawiązanymi przez Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza i środkom własnym NKM, oferta publikacji etnicznych i religijnych jest coraz bardziej różnorodna.

Z nieukrywaną satysfakcją przedstawiamy działania w dwóch działach, etnicznym i religijnym.

DZIAŁ ETNICZNY:

 1. Stałe aktualizowanie strony BIBLIOTEKA TATARSKA.
 2. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” – druk 4 numerów, dotacja MSWiA,
 3. „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2” – tom IV, 2017 – dotacja MSWiA,
 4. Wydanie książki pt. Trzy źródła – wiersze Musy Czachorowskiego, Adasa Jakubauskasa i Selima Chazbijewicza, dotacja MSWiA,
 5. Wydanie książki pt. Baju, baju z tatarskiego kraju – dotacja MSWiA,
 6. Wydanie albumu pt. Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb – dotacja MSWiA,
 7. Druk drugiego wydania Słownika biograficznego Tatarów polskich XX wieku,
 8. Reedycja wystawy plansz pt. Tradycje i współczesność Tatarów – polskich muzułmanów. Realizacja wspólnie z Muzeum Podlaskim, finansowanie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

DZIAŁ RELIGIJNY:

 1. Uruchomienie strony BIBLIOTEKA MUZUŁMAŃSKA,
 2. Wydruk trzech ulotek: Allah – Bóg w islamie, Koran, Etyka islamu,
 3. Wydanie broszury Imiona Allaha – przekład na język polski Monika Bogdanowicz,
 4. Wydanie pocztówki okolicznościowej Muzułmańskie Centrum Kultury Tatarskiej w Suchowoli,
 5. Wydanie serii sześciu książek dla dzieci: Poznaję swoją religię, Poznaję swojego Proroka, Moja księga Koran, Moje prośby do Boga, Uczę się czcić Boga, Uczę się etyki – przekład na język polski: Rozalia Bogdanowicz, Beata Tuzeman, Daniel Czachorowski, Emilia Temizkan, Tatiana i Jakub Andraccy, wydanie serii sfinansowane przez Ministerstwo do spraw Religii Republiki Turcji, Diyanet,
 6. Wydanie kalendarza muzułmańskiego na rok 2018.

W roku 2017 nie zabrakło również okazji do promowania publikacji na stoisku wydawniczym, zorganizowanym m.in. w czasie promocji albumu o tradycjach ślubnych w Muzeum Historycznym w Białymstoku, w muzeum w Szczecinie, w czasie Festiwalu Kalejdoskop Kultur we Wrocławiu, podczas otwarcia Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, podczas Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na świecie w Bohonikach, w trakcie Festiwalu Kultury Tatarskiej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

2 grudnia 2017 r. przed promocją ostatniej tegorocznej publikacji, albumu o tradycjach pogrzebowych Tatarów polskich, w siedzibie NKM MZR w RP w Białymstoku odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego. Zespół tworzą: mufti Tomasz Miśkiewicz, Musa Czachorowski, Rozalia Bogdanowicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz i Dagmara Sulkiewicz. W czasie spotkania dokonano podsumowania projektów wykonanych w 2017 roku oraz wyznaczono cele i zadania na 2018 rok. Pomysłów autorskich oraz książek wartych przełożenia na język polski jest mnóstwo. Zespół wierzy, że pomyślnie uda się zrealizować ambitne plany.

Obecnie trwają równoległe prace przy kilku projektach autorskich oraz przekładach. Najważniejszym celem w roku 2018 jest wydanie polskiego tłumaczenia Świętej Księgi islamu, Koranu, w przekładzie Musy Czachorowskiego.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz