Publikacje NKM MZR w RP – podsumowanie roku 2019 Poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku

To już kolejny rok wspaniałej, przynoszącej wiele satysfakcji pracy zespołu redakcyjnego pod kierunkiem muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, przewodniczącego NKM MZR w RP. W 2019 roku NKM wydało dziewiętnaście pozycji w dwóch działach: religijnym i etnicznym.

Dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA), kontaktom z instytucjami i wydawnictwami nawiązanymi przez muftiego Tomasza Miśkiewicza i środkom własnym NKM, dział publikacji etnicznych i religijnych wzbogacił się o kolejne pozycje, które kierowane są nie tylko do członków wspólnoty tatarsko-muzułmańskiej, ale także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką tatarską i szerzej muzułmańską.

Z radością przedstawiamy realizacje w dwóch działach:

DZIAŁ ETNICZNY:

 1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski” – druk 4 numerów, dotacja MSWiA,
 2. „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2” – tom VI, 2020 – dotacja MSWiA,
 3. Wydanie książki wspomnieniowej Jana Sobolewskiego Z opowieści mojej matki – dotacja MSWiA,
 4. Wydanie mapy turystycznej Tatarski szlak – Polska, Litwa, Białoruś – dotacja MSWiA,
 5. Wydanie książki Daniela St. Czachorowskiego Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów – dotacja MSWiA,
 6. Wydanie albumu Tatarscy pielgrzymi w Mekce – dotacja MSWiA,
 7. Opracowanie, digitalizacja, udostępnienie zbiorów archiwalnych wycinków prasowych z lat 1918-1939 dotyczących polskich Tatarów – dotacja MSWiA,
 8. Drugie wydanie albumu Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub, wydanie sfinansowane przez TIKA,
 9. Drugie wydanie albumu Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb, wydanie sfinansowane przez TIKA,
 10. Drugie wydanie albumu I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan, wydanie sfinansowane przez TIKA,
 11. Stałe aktualizowanie strony internetowej Biblioteka Tatarska.

DZIAŁ RELIGIJNY:

 1. Wydanie książki Wybieram islam i co dalej? Poradnik dla nowych muzułmanów, przekład Beata Tüzeman, wydanie sfinansowane przez NKM MZR w RP,
 2. Wydanie książki Islam i muzułmanie. Mozaika wiary, przekład Monika Bogdanowicz, wydanie sfinansowane przez NKM MZR w RP,
 3. Wydanie kompletu zeszytów Kaligrafia arabska. Zeszyty ćwiczeń 1-3, wydanie sfinansowane przez NKM MZR w RP,
 4. Wydanie książki Opowieści naszego Proroka, przekład na język polski Daniel St. Czachorowski, współpraca z wydawnictwem Erkam,
 5. Wydanie książki Uczę się oczyszczenia i modlitwy, przekład na język polski Daniel St. Czachorowski, współpraca z wydawnictwem Erkam,
 6. Wydanie książki Islam. Ostatnia religia objawiona, przekład na język polski Daniel St. Czachorowski, współpraca z wydawnictwem Erkam,
 7. Wydanie dwóch książeczek Opis Piekła, przyczyny zesłania do niego i co od niego ratuje i Rozmyślanie o królestwie niebios i ziemi oraz o mocy Najwyższego Boga w przekładzie Przemysława Ziółkowskiego i Marka M. Dziekana,
 8. Wydanie książki Ilmihal Muhtasar przekład na język polski Musa Czachorowski, sfinansowane ze środków darczyńców,
 9. Wydanie kalendarza muzułmańskiego na rok 2020,
 10. Stałe aktualizowanie strony internetowej Biblioteka Muzułmańska.

W 2019 roku zespół aktywnie promował nowości wydawnicze poprzez informacje na stronie internetowej MZR, a także aktualizowanie zasobów on-line dwóch Bibliotek: Tatarskiej i Muzułmańskiej. Drugi raz książki tatarsko-muzułmańskie prezentowane były na własnym stoisku NKM MZR w RP podczas majowych Warszawskich Targów Książki zorganizowanych na Stadionie Narodowym. Publikacje były również promowane podczas spotkań autorskich w Białymstoku i Bohonikach, a także w czasie imprez okolicznościowych m.in. we Wrocławiu, Toruniu, Pieniężnie.

Serdecznie polecamy lekturę wszystkich publikacji. Dostępne są on-line na stronach:

http://bibliotekatatarska.pl/ i http://bibliotekamuzulmanska.pl/.

 

(Red.)