Rocznicowo w Krakowie Poniedziałek, 19 grudnia 2016 roku

19 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyło się spotkanie upamiętniające 90. rocznicę powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz setną rocznicę śmierci polskotatarskiego działacza niepodległościowego Aleksandra Sulkiewicza. Wśród obecnych byli i wzięli udział w dyskusji m.in. prof. dr hab. Ewa  Siemieniec-Gołas oraz dr Piotr Nykiel. Organizatorką ze strony uczelni była mgr Karolina Wanda Olszowska, będąca prezesem Koła Naukowego Turkologów  UJ.

Prowadzący imprezę, dr Marek Moroń, Przedstawiciel MZR w RP na woj. małopolskie, przedstawił przybyłym studentom i naukowcom Zakładu Turkologii dwie prezentacje. Pierwsza, upamiętniająca 90 lat MZR, była okazją do dokonania historycznego przeglądu obecności i zaangażowania patriotycznego muzułmańskiej społeczności tatarskiej na rzecz obronności i rozwoju Polski. Zaprezentowano liczne fotografie ukazujące życie  muzułmanów polskich w ciągu całego XX wiek.

W dyskusji wspomniane zostały stałe i częste  relacje oraz współpraca  Zakładu Turkologii  UJ z tak znanymi przedstawicielami polskiego islamu, jak  Selim Chazbijewicz i Musa Czachorowski.

Marek Moroń

rocznicowo_w_krakowie