Rocznik Tatarów Polskich 2019 Poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku

Ukazał się właśnie szósty tom drugiej serii „Rocznika Tatarów Polskich”, czyli dwudziesty – jubileuszowy – licząc od pierwszego przedwojennego wydania. Ten niewątpliwie interesujący numer otwiera wstęp pióra prof. Grażyny Zając, będącej członkiem Rady Naukowej pisma. Dalej warto zwrócić uwagę na artykuł prof. Marka M. Dziekana pt. Abu Abd Allah Muhammad al-Busiri (1212–1296) jako panegirysta Proroka Muhammada. Godne polecenia są teksty prof. Swietłany Czerwonnej: jeden poświęcony kontaktom polsko-azerbejdżańskim i udziałowi polskich Tatarów w ich rozwoju, drugi zaś będący ostatnią częścią świetnej prezentacji tradycji oraz współczesności budownictwa sakralnego na Krymie.

Na łamach tatarskiego rocznika znajdziemy ponadto materiały z Archiwum KGB, dotyczące sprawy śledczej Alego Woronowicza, przedwojennego imama warszawskiego i ostatniego  imama 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. To oczywiście nie wszystkie artykuły, z którymi będą mogli Państwo się zapoznać. Polecamy i życzymy miłej lektury.

„Rocznik Tatarów Polskich” dostępny jest w Białymstoku, w siedzibie NKM MZR w RP przy ul. Piastowskiej 13 F. Zainteresowane pismem osoby z innych regionów prosimy o kontakt, mejlowo: mzr@mzr.pl lub telefonicznie: + 48 605 612 137.

Zapraszamy również na stronę Biblioteki Tatarskiej, gdzie tom dostępny w wersji PDF i on-line

http://bibliotekatatarska.pl/rocznik-tatarow-polskich/

(Red.)