Serdeczne wyrazy współczucia 17 listopada 2013 roku

Z wielkim bólem dowiedzieliśmy się, że dzisiaj, 17 listopada br. podczas lądowania w Kazaniu rozbił się samolot linii powietrznych Tatarstanu. Było 50 ofiar – zginęła cała załoga oraz wszyscy pasażerowie. Wśród nich był syn prezydenta Republiki Tatarstan, Rustama Minnichanowa, Irek.

To ogromna tragedia, która napełnia nas głębokim smutkiem. W imieniu polskiej społeczności tatarskiej przesyłamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinom tragicznie zmarłych. Niech Wszechmogący będzie dla nich miłosierny.

Czcigodny Panie Prezydencie,

W takiej chwili trudno cokolwiek wyrazić słowami… Serca nasze płaczą… Łączymy się w modlitwie za Pańskiego syna, Irka. Niechaj Bóg Wszechmogący otworzy przed nim bramy Raju.

Z Panem, Panie Prezydencie, oraz z Pańską Rodziną łączymy się w bólu po tej ogromnej stracie.


W imieniu polskiej społeczności tatarskiej

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący NK
Muzułmańskiego Związku Religijnego

Jan Adamowicz
Prezes Rady Centralnej
Związku Tatarów RP
Rzeczypospolitej Polskiej

Jerzy Szahuniewicz
Prezes
Narodowego Centrum Kultury
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej


Искренние соболезнования

С великой скорбью мы узнали, что сегодня, 17 ноября. в Казанье разбился самолет авиалинии Татарстанa. Былo 50 жертв – весь экипаж и все пассажиры. Среди них был сын Президента Республики Татарстан Рустамa Миннихановa, Ирек.

Это большая трагедия, которая наполняет нас глубокую печаль. От имени Польской татарской общины посылаем искренние соболезнования семьям трагически погибшей. Пусть Всевышний, будь милостив к ним.

Уважаемый господин Президент,

В этот момент, трудно что-нибудь выразить словами … Наши сердца плачут… Мы присоединяемся к молитве за Вашего сына. Пусть Всевышний Бог откроет ему врата рая.

С Вами, господин Президент, и Вашу семью мы присоединяемся к боли этой великой потерей.


От имени Польской татарской общины

муфтий Tomasz Miśkiewicz, Председатель Верховного коллегия Мусульманского религиозного союза

Jan Adamowicz, Президент Ассоциации польских татар

Jerzy Szahuniewicz, Президент Национального центра культуры польских татар