Spotkanie Bp R. Kamińskiego z Muftim T. Miśkiewiczem 21 grudnia 2006 roku

W dniu 21 grudnia 2006 roku w Ełku na zaproszenie ks. bp Romualda Kamińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzynarodowego Konferencji Episkopatu Polski odbyło się spotkanie z muftim Tomaszem Miśkiewiczem, Przewodniczącym Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. W spotkaniu uczestniczyła Przewodniczaca muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku Pani Helena Szahidewicz.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Podczas spotkania omówiono zagadnienia współpracy na rzecz dialogu międzyreligijnego. Omówiono kwestie dotyczące VII Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2007 r. w Warszawie.

Adnotacja:
Ks. Bp Romuald Kamiński, któremu została powierzona ta funkcja w czerwcu 2006 r. podczas 336-tego zebrania Konferencji Episkopatu Polski zastąpił ks. bp Tadeusza Pikusa, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi od 2001 r.