Spotkanie w muzeum Piątek, 13 grudnia 2019 roku

Kilkadziesiąt osób przybyło 13 grudnia br. do gościnnych wnętrz Muzeum Historycznego w Białymstoku na spotkanie poświęcone najnowszym publikacjom Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP. Tym razem prezentowane były dwie książki: jedna, autorstwa zmarłego w ubiegłym roku seniora tatarskiej społeczności, Jana Jachji Sobolewskiego, zatytułowana Z opowieści mojej matki oraz inne opowiadania, druga natomiast nosząca tytuł Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów, przygotowana przez Daniela St. Czachorowskiego. Obie pozycje uzyskały dotację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gości powitała serdecznie Lucyna Lesisz, kierownik muzeum, od wielu lat twórczo współpracująca z polską społecznością tatarską, i oddała głos prowadzącym spotkanie: Barbarze Pawlic-Miśkiewicz oraz Musie Czachorowskiemu. Duet ten sprawdził się już na wielu podobnych imprezach, nic więc dziwnego, że i tym razem prezentacja potoczyła się należycie. Zebrani mieli możliwość zapoznania się nie tylko z finalnym produktem w postaci gotowych książek, ale też z procesem powstawania materiału literackiego. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w odniesieniu do publikacji Jana Sobolewskiego, stanowiącej zapis wspomnień z dzieciństwa i młodości, będący w części już fabularyzowaną opowieścią. To już druga, po Żołnierskich wspomnieniach, książka J. Sobolewskiego wydana staraniem NKM MZR.

Tatarskie imiona, których pomysłodawcą był mufti Tomasz Miśkiewicz, to opracowanie – zgodnie z tytułem – poświęcone imionom noszonym niegdyś i współcześnie przez polskich Tatarów. Autor skorzystał tu z materiałów metrykalnych kilku muzułmańskich gmin wyznaniowych oraz spisów imion z obecnych cmentarzy tatarskich i wydzielonych kwater na cmentarzach komunalnych Gdańska i Wrocławia. Przy okazji można się dowiedzieć, jakie imiona były w różnych okresach najpopularniejsze wśród kobiet i mężczyzn. Całość wieńczy obszerny słownik imion męskich i żeńskich używanych w szeroko rozumianym umownym tatarskim świecie.

Na zakończenie prowadzący omówili religijne i etniczne publikacje MZR, które ukazały się w roku 2019. Aż trudno uwierzyć, że tak nieliczny zespół wydawniczy jest w stanie prowadzić tak bogatą działalność. Po spotkaniu obecni mogli zaopatrzyć się w książki oraz czasopisma, a także porozmawiać o nich przy kawie i herbacie.

(Red.)

Fot. Krzysztof Edem Mucharski