Spotkanie w Muzeum Historycznym Sobota, 17 grudnia 2016 roku

W gościnnych progach białostockiego Muzeum Historycznego 17 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie promujące najnowszą publikację Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR – „Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku”. Jest to pierwsza w literaturze polskiej praca prezentująca sylwetki stu dwóch przedstawicieli polskiej społeczności tatarskiej. Redaktorem naukowym książki i aktorem ponad pięćdziesięciu not jest dr Aleksander Miśkiewicz, którego wspierał zespół redakcyjny w składzie: Halina Szahidewicz, Emilia Ziółkowska, Barbara Pawlic-Miśkiewicz oraz Dagmara Sulkiewicz. O nadsyłanie materiałów zwrócono się wszakże do Tatarów mieszkających  w całej Polsce, w rezultacie czego dwadzieścia kilka osób nadesłało informacje o swoich bliskich. W ten sposób współtwórcami słownika stali się również Tatarzy m.in. ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia, Gorzowa Wlkp., Warszawy i Olsztyna.

    W efekcie otrzymaliśmy książkę ukazującą Tatarów polskich w bogatym przekroju społecznym: są tu postaci wojskowych, lekarzy, naukowców, aktorów, rzemieślników, marynarzy, imamów, pisarzy, robotników. Dowodzi to niezbicie, że tatarska wspólnota muzułmańska nigdy nie zamykała się w ściśle określonych ramach etnicznych lub wyznaniowych. Tatarzy byli i są organiczną częścią polskiego społeczeństwa. Słownik ma nie tylko walor poznawczy dla osób spoza środowiska tatarskiego, ale co ogromnie istotne służył będzie edukacji i utrwalaniu tożsamości młodego pokolenia polskich Tatarów.

    Podczas spotkania w Muzeum Historycznym o przygotowaniach do powstania książki, zbieraniu materiałów i opracowywaniu ich opowiadali Halina Szahidewicz i dr Aleksander Miśkiewicz. Istotnym uzupełnieniem i wzbogaceniem wypowiedzi współautorów słownika była prezentacja multimedialna fotografii przygotowana przez Barbarę Pawlic-Miśkiewicz, a także fragmenty not biograficznych odczytane przez Annę Mucharską i Elwirę Szehidewicz. Zebrani reagowali na wszystko bardzo żywo, wykazując ogromne zainteresowanie publikacją. Przerodziło się to następnie w liczne rozmowy kuluarowe i składanie autografów przez współautorów. Przy okazji można było zaopatrzyć się w liczne wcześniejsze publikacje Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, które przygotowała Dżaneta Miśkiewicz, a także spróbować smacznych ciast oraz tatarskiej halwy.

Musa Czachorowski