Spotkanie z przewodniczącym Europejskiego Forum Muzułmańskiego Czwartek, 29 lipca 2021 roku

29 lipca 2021 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w posiedzeniu Europejskiego Forum Muzułmańskiego (European Muslim Forum) w Wilnie. Członkowie Rady i członkowie-założyciele dzień wcześniej uczestniczyli w uroczystości z okazji Roku Historii i Kultury Litewskich Tatarów, ustanowionego na Litwie w 2021 roku.

W czwartkowy ranek odbyło się posiedzenie z udziałem Abdul-Vakheda Niyazova, przewodniczącego Europejskiego Forum Muzułmańskiego oraz członków z Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Włoch, Wielkiej Brytanii, pozostali członkowie pozostawali na łączach on-line.

W czasie spotkania omówiono bieżące kwestie działalności Europejskiego Forum Muzułmańskiego, szczególnie w trudnym czasie pandemii. Ważnym punktem stało się przybliżenie planu zarejestrowania Forum w Belgii i utworzenia stałego biura w Brukseli.  

 Po obradach grupa wyruszyła na wizytę studyjną. Na zaproszenie muftiego Romasa Jakubauskasa, lidera litewskiej wspólnoty muzułmańskiej, goście odwiedzili meczety w Rejżach i Sorok Tatarach oraz miasto Troki. W obu meczetach zebrani wspólnie modlili się i wysłuchali historii obiektów oraz bieżącej sytuacji wspólnoty tatarsko-muzułmańskiej.

Warto przypomnieć, że Europejskie Forum Muzułmańskie zostało założone 8 października 2018 r. podczas spotkania liderów muzułmańskich w Barcelonie. Mufti Tomasz Miśkiewicz jest jednym z członków założycieli.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Forum stara się aktywnie działać w zakresie:

  1. pomocy w znalezieniu optymalnych i skutecznych modeli integracji imigrantów muzułmańskich w społeczeństwie europejskim;
  2. pomocy w budowie i rozwoju meczetów i muzułmańskich ośrodków kultury w krajach europejskich;
  3. organizacji serii regularnych imprez publicznych służących popularyzacji europejskiego dziedzictwa muzułmańskiego, festiwali kultury muzułmańskiej oraz corocznych konferencji;
  4. rozwoju internetowych projektów edukacyjnych.

Europejskie Forum Muzułmańskie pragnie stać się pomostem między społecznością muzułmańską i innymi wspólnotami wyznaniowymi, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Więcej: http://euromuslimforum.org/

(Red.)

Fot. materiały Forum i Barbara Pawlic-Miśkiewicz