Spotkanie zespołu redakcyjnego NKM MZR Sobota, 14 grudnia 2019 roku

14 grudnia 2019 r. w siedzibie NKM MZR w RP w Białymstoku odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego. Zespół tworzą: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, Musa Czachorowski, Rozalia Bogdanowicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Dagmara Sulkiewicz i Mirzogolib Radzhabaliev. W spotkaniu uczestniczyła również pracownica kancelarii NKM MZR, Dżaneta Miśkiewicz.

W czasie spotkania zespół podsumował projekty wykonane w 2019 roku oraz omówił propozycje na 2020 rok. Zespół systematycznie pracuje nad nowymi pomysłami autorskimi oraz przekładami książek religijnych, które mają służyć polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej i wszystkim zainteresowanym.

Zespół wiele uwagi poświęcił planowanym projektom publikacji religijnych, które mają służyć codziennej praktyce religijnej. Istotnym punktem stało się także prześledzenie wykazu wyrażeń religijnych i słów pochodzenia arabskiego oraz ustalenie jednolitej pisowni, która konsekwentnie będzie stosowana w kolejnych materiałach. Zespół podjął pierwsze próby ujednolicenia zapisów już w 2017 roku i stale doskonali się w tym zakresie.

W czasie ożywionej dyskusji zatwierdzono plan działania w zakresie działu wydawniczego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP na rok 2020.

(Red.)

(Fot. Dżaneta Miśkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz)