Sympozjum Europa – laicyzm, religia, wiara, człowiek 12 stycznia 2006 roku

Udział w sesji panelowej:
Bp Mieczysław CIEŚLAR (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
Abp JEREMIASZ (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)
Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ (Kościół Rzymskokatolicki)
Mufti Tomasz MIŚKIEWICZ (Muzułmański Związek Religijny)
Dr Joanna MIZGAŁA (Kościół Ewangelicko-Reformowany)
Rabin Michael SCHUDRICH (Naczelny Rabin Polski)