Uroczystość VIII Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach 30 lipca - 1 sierpnia 2005 roku

Cel: „Akademia” poświęcona jest upowszechnianiu wiedzy o historii i współczesności Tatarów RP, Litwy, Łotwy, Białorusi. Ukrainy.
Uczestnicy: udział młodzieży w wieku od 16 lal z terenów Polski. Litwy, Łotwy, Białorusi , Ukrainy pozwoli poznać aspekty integralności i czynniki rozdzielające homogeniczną do roku 1939 społeczności Tatarów RP.
Odpłatność: od uczestników 30.00 zł. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Zgłoszenia: do 30.06.2005 r. pod adresy:
1. Centrum Kultury Tatarów Polskich im. Leona Kryczyńskiego 80-068 Gdańsk, ul. Nowiny 5
2. prof. Selim Chazbijewicz 0 60-1261 252
3. Jerzy Szahuniewicz 80-068 Gdańsk, ul. Kol. Orka 15 tel. 058 324 45 19 lub 0 509 632 992
4. Omar Asanowicz tel. 058 557 38 86 lub 324 45 19
Zgłoszenia można kierować listownie pod wyżej podany adres.

Założenia Programowe
„VIII Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach”
Gdańsk – Orunia

Dzień I – sobota – 30 lipca 2005 r.

Całość w Parku Oruńskim CKTRP.

10.00 – Centrum Kultury Tatarów RP, Gdańsk ul. Nowiny 5.
1. Uroczyste otwarcie.
2. Wernisaż wystawy, malarstwo i rękodzielnictwo Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
3. Konferencja pt. „Organizacje skupiające mniejszości narodowe i grupy etniczne we współczesnej Europie opiekun Prof. Dr Selim Chazbijewicz z Gdańska, prof. Brunon Synak, prof. Stanisław Dumin Moskwa, prof. Kociewie
4. Prezentacje kulinarne poszczególnych mniejszości narodowych i grup etnicznych. W imprezie towarzyszyć będą kramy z twórczością ludową poszczególnych grup stoiska gdzie można będzie kupić jadło, stoiska z gastronomią. Konkursy dla dzieci. Jak również dla dorosłych. Połączone z koncertami zespołów ludowych Park Oruński okolice Centrum Kultury Tatarów Polskich.

Dzień II – niedziela – 31 lipca 2005 r.

Całość w Gdyni w Muszli Koncertowej i jej okolicach.

10.00 – 22.00
1. Występ zespołów w Muszli Koncertowej w Gdyni czas trwania występów ok. 10 godz.
Powitanie gości i krótka prezentacja i przedstawienie uczestników wszystkich mniejszości występujących na scenie Muszli Koncertowej w Gdyni, program prowadzą współorganizatorzy Mira Moller i Grzegorz Oller Kociewie.
a. występ zespołu Kaszubskiego ok. 45 min
b. występ zespołu Chajdabany ze Starogardu Gdańskiego ok. 45 min
c. występ zespołu Tatarskiego Buńczuk ok. 45 min
d. występ zespołu Żydowskiego Kabaret ok. 45 min
e. występ zespołu klub Cebulka tańce Celtycki Trebranuna ok. 45 min
f. występ zespołu Tatarskiego z Wilna Alije i Pan Melech ok. 45 min
g. występ zespołu z Klubu Cebulka Dzieci ok. 30 min
h. występ zespołu Ukraińskiego ok. 45 min
W przerwie obiad dla zespołów występujących konkursy dla dzieci.
i. występ zespołu Tatarskiego z Białorusi Al. Kitab
> j. występ zespołu kociewskiego
k. konkurs dla publiczności dla dorosłych
l. finał konkursu dla dorosłych
m. zespól Alije i Pan Melech Wilno
n. zespól Al.- Kitab Białoruś
zakończenie występów

czas wolny odpoczynek relaks w parku Oruńskim lub nad morzem.

Dzień III – poniedziałek – 1 sierpnia 2005 r.

Miejsce Centrum Kultury Tatarów RP Gdańsk Orunia

11.00 – Konferencja popularno – naukowa:
– opieka merytoryczna prof. Dr hab. Selim Chazbijewicz – Tatarzy we współczesnej Europie integracja.
Z udziałem zaproszonych gości Romuald Makowiecki, Adas Jakubowskas- Litwa, Stanisław Durniu – Moskwa Rosja, prof. Dr hab. Selim Chazbijewicz – Prezes Związku Tatarów RP – Polska.
W przerwie poczęstunek niespodzianka