Urodziny P. Macieja Musy Konopackiego 29 stycznia 2014 roku

29 stycznia 1926 roku urodził się w Wilnie Maciej Musa Konopacki, syn Hassana i Heleny, Tatar polski, w którego sercu połączyły się zgodnie wątki białoruskie i litewskie, które wraz z dodatkami karaimskimi, żydowskimi i wszelkimi innymi stworzyły wyjątkową mieszankę pełną miłości do ogółu ludzi, byleby tylko dobro czynić chcieli.

Oto człowiek wiary głębokiej, która prowadzi go przez życie w zgodzie z każdym, kto wierzy prawdziwie. Oto człowiek pamiętający o swym tatarskim pochodzeniu, dumny z niego, ale i skromny, świadomy własnego miejsca i czasu, z szacunkiem odnoszący się do wszystkich, niezależnie z jakiego byliby plemienia.

Czcigodny Jubilacie,
nasza społeczność zawdzięcza Ci tak wiele. Lata temu odbudowywałeś w nas tatarskość i ożywiałeś jej ducha. Mało słów, aby oddać nasze uznanie i wdzięczność.
Z okazji urodzin przesyłamy
Maciejowi Musie Konopackiemu
godnemu Tatarowi Polski, Litwy i Białorusi
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
W imieniu polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej
Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP