VI Zjazd Młodzieży Muzułmańskiej 30 czerwca do 5 lipca 2007 roku

Światowe Zgromadzenie Młodzieży Muzułmańskiej
Przedstawicielstwo w Polsce (WAMY)

oraz
Muzułmański Związek Religijny w RP
organizatorami:
VI Zjazdu Młodzieży Muzułmańskiej
Państw Nadbałtyckich, Białorusi oraz Obwodu Kaliningradzkiego

w dniach od 30 czerwca do 5 lipca 2007 roku
w Centrum Kultury Islamu w Warszawie
ul. Wiertnicza 103

– Zjazd ma charakter szkoleniowo – wypoczynkowy.
– Zjazd przeznaczony jest dla młodzieży muzułmańskiej (chłopców) w wieku od 18 lat.
– Zjazd trwa 6 dni; od soboty 30 czerwca do czwartku 5 lipca 2007 roku.
– Miejsce zjazdu oraz adres:


Centrum Kultury Islamu
Warszawa
ul. Wiertnicza 103

Zainteresowani uczestnictwem w zjeździe proszeni są
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
który jest dostępny na stronie internetowej
lub telefonicznie, ewentualnie faxem:
biuro Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej
tel./fax 085 – 664 35 16,
sekretarz Ahmed Ismael tel.kom. 781 600 221
(formularz zgłoszeniowy do druku – wersja pdf)

– W zjeździe weźmie udział młodzież muzułmańska z Polski, Litwy, Estonii, Łotwy, Białorusi oraz Obwodu Kaliningradzkiego.
– Zajęcia w czasie Zjazdu poprowadzą zaproszeni wykładowcy z kraju i z zagranicy.
– Uczestnictwo w zjeździe jest bezpłatne.
– Uczestnikom zostaną zwrócone koszty podróży.
– Uczestnicy zjazdu proszeni są o przyjazd do Warszawy w piątek 29 czerwca (zakwaterowanie od godz. 18.00).
W programie zjazdu:
– wykłady, dyskusje, warsztaty na tematy: historia Islamu, kultura, etyka, zasady i prawo Islamu (szeriat) oraz wiary, współczesne zagadnienia dotyczące muzułmanów,
– konkursy,
– nagrody i upominki,
– ponadto każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w zjeździe.

Głównym celem zjazdu jest:
– integracja młodzieży muzułmańskiej państw Nadbałtyckich, Białorusi oraz Obwodu Kaliningradzkiego; wdrażanie ducha braterstwa, wspólnoty,
– podniesienie poziomu wiedzy religijnej wśród młodzieży,
– ustanowienie wspólnych działań na rzecz ochrony tożsamości oraz kultury muzułmańskiej.