Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu 13 grudnia 2013 roku

Informacja prasowa

Możliwość zrealizowania własnego projektu, atrakcyjne warsztaty, wizyty studyjne w instytucjach kultury, szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych kompetencji – na to wszystko mogą liczyć białostoccy studenci oraz absolwenci studiów wyższych w ramach wyjątkowego programu wolontariackiego „Wolontariat dla kultury”, organizowanego przez pięć białostockich instytucji.
Na zgłoszenia czekamy do 13 grudnia!

Czym ten program różni się od innych? Przede wszystkim, daje szansę młodym ludziom, wolontariuszom, możliwość autentycznego rozwoju zawodowego, przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze kultury
po zakończeniu studiów. Normalną praktykę wolontariacką łączymy bowiem ze specjalnym cyklem szkoleniowym. Proponujemy udział w warsztatach, wprowadzających w różne aspekty funkcjonowania instytucji kultury, pozyskiwania funduszy, edukacji i animacji kulturalnej. Poprowadzą je eksperci z całego kraju
oraz pracownicy instytucji uczestniczących w programie, tj.: Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Zamenhofa, Galerii im. Sleńdzińskich, Muzeum Wojska i Teatru Dramatycznego. Ponadto wolontariusze wezmą udział w serii wizyt studyjnych, poznając wszystkie partnerskie instytucje – ich metody pracy, zasady funkcjonowania, realizowane programy. Na koniec zaś będą mieć możliwość zrealizowania autorskiego projektu!

Na czym zatem będzie polegał udział w programie? Każdy ochotnik ma możliwość wybrania jednej z pięciu instytucji i tylko w niej będzie realizował praktykę wolontariacką. Jednak dzięki zawiązanemu między tymi organizacjami partnerstwu, wolontariusz dostanie szansę szerszego poznania sektora kultury w mieście:
za sprawą wizyt i zajęć, które stanowią część wspólną programu i odbywać się będą w każdej z pięciu instytucji. Nabór do programu rozpoczyna się w piątek 26 listopada i potrwa do 13 grudnia. Praktyka wolontariacka i zajęcia ruszą w styczniu i potrwają ok. 6 miesięcy.

Program „Wolontariat dla kultury” jest pierwszą tego typu ofertą w naszym regionie i unikatowym projektem
na skalę kraju. Po raz pierwszy bowiem kilka, bardzo różnych programowo instytucji decyduje się nie tylko czerpać z pomysłów, zaangażowania i kreatywności wolontariuszy, ale też oferuje im w zamian atrakcyjny program podnoszenia kompetencji.

By wziąć udział w programie, wystarczy zapoznać się z regulaminem, wypełnić ankietę zgłoszeniową i wysłać
ją na adres: wolontariatdlakultury@gmail.com. Dokumenty te można znaleźć na stronie każdej instytucji partnerskiej, w zakładce WOLONTARIAT. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 grudnia do godz. 24.00 (mailowo) lub do godz. 17.00 (w punkcie kasowym Muzeum Wojska), jeśli ktoś zdecyduje się dostarczyć je osobiście.

W razie pytań, prosimy o kontakt:

Kierownik programu:
Anna Danilewicz, Muzeum Wojska w Białymstoku, adanilewicz@mwb.com.pl

Koordynatorzy wolontariatu w poszczególnych instytucjach:
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia – Hanna Kościuch, h.kosciuch@uwb.edu.pl
Centrum im. Ludwika Zamenhofa – Daniel Kiermut, kiermut@centrumzamenhofa.pl
Galeria im. Sleńdzińskich – Katarzyna Siwerska, k.siwerska@galeriaslendzinskich.pl
Muzeum Wojska w Białymstoku – Marzena Wilczko, mwilczko@mwb.com.pl
Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – Monika Bania, edukacja@dramatyczny.pl