XVI Wszechpolski Kongres MZR w RP I sesja – 27-29 kwietnia 2007 r. 27 - 29 kwietnia 2007 roku

XVI Wszechpolski Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia 2007 r. w Białymstoku w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3 (sala konferencyjna)

Program:


27 kwietnia (piątek) godz. 11.00 (dzień otwarty)

– Uroczyste otwarcie Kongresu
– Recytacja z Koranu
– Powitanie gości oraz delegatów
– Wystąpienie inauguracyjne – Mufti Tomasz Miśkiewicz
– Przemówienia gości
– Modlitwa piątkowa (Dom Modlitwy, ul. Grzybowa 42)
– Obiad
– Wykłady

 

28 kwietnia (sobota) godz. 10.00 (obrady Kongresu)

Otwarcie obrad godz. 10.00 w pierwszym terminie. jeżeli nie dojdzie do skutku to w drugim terminie o godz. 10.30
1. Otwarcie obrad, modlitwa (dua).
2. Wybór Przewodniczącego Kongresu oraz Komisji.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
4. Sprawozdanie władz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP za minioną kadencję.
5. Udzielenie absolutorium władzom MZR w RP.
6. Sprawy dotyczące majątku oraz wakufów MZR w RP.
7. Wybór Muftiego – Przewodniczącego oraz Członków Najwyższego Kolegium MZR w RP.
8. Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej MZR w RP.
9. Sprawy różne, wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad Kongresu, modlitwa (dua).


29 kwietnia (niedziela) godz. 10.00

1. Otwarte posiedzenie nowych władz Najwyższego Kolegium MZR w RP z uczestnictwem Przewodniczącego GKR, Przewodniczącymi Gmin, imamami.
2. Przyjęcie programu działalności na kadencję.
3. Odczytanie protokołu z obrad Kongresu
4. Konferencja prasowa

kongresII sesja – 26 maja 2007 r.